بررسی لیست بهترین تجهیزات سفر

به اشتراک بگذارید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110251227.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چاقو مدل Original

چاقو مدل Original
چاقو مدل Original
۱۲,۰۰۰
٪۱۸
۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/472f9fbcfe7b358b695dab0fae2fc7380d622d10_1595368149.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی کوهنوردی 60 لیتری فیرو پلاس کد 831

کوله پشتی کوهنوردی 60 لیتری فیرو پلاس کد 831
کوله پشتی کوهنوردی 60 لیتری فیرو پلاس کد 831
۴۱۵,۰۰۰
٪۵۵
۱۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2419959588da8d46bdb5e3280bcd40fe3b2ffa81_1606066668.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فلاسک مدل یونیک گنجایش 1 لیتر

فلاسک مدل یونیک گنجایش 1 لیتر
فلاسک مدل یونیک گنجایش 1 لیتر
۱۵۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110500219.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اجاق سفری مدل Q23 همراه با کپسول گاز

اجاق سفری مدل Q23 همراه با کپسول گاز
اجاق سفری مدل Q23 همراه با کپسول گاز
۳۶۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/141326858d8a5e21f4f5097c6a43f8b6ac4d53a1_1595859940.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چاقو سفری مدل tbz12

چاقو سفری مدل tbz12
چاقو سفری مدل tbz12
۸۷,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114323864.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماگ سفری مدل M202

ماگ سفری مدل M202
ماگ سفری مدل M202
۱۷۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3692135.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چاقو تاشو آرت مدل key

چاقو تاشو آرت مدل key
چاقو تاشو آرت مدل key
۸,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7806c8318bd7edf9c70694d1e34bce3438b1f32d_1597424958.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

استند و ساج و کتری سفری مدل 33

استند و ساج و کتری سفری مدل 33
استند و ساج و کتری سفری مدل 33
۱۷۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f1d9d69384dd01fe648ee9c0ae3ff967d13794fb_1598178741.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی کوه نوردی 45 لیتری فوروارد مدل FCLT304-45

کوله پشتی کوه نوردی 45 لیتری فوروارد مدل FCLT304-45
کوله پشتی کوه نوردی 45 لیتری فوروارد مدل FCLT304-45
۶۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113588937.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آفتابه مسافرتی کد 1001

آفتابه مسافرتی کد 1001
آفتابه مسافرتی کد 1001
۱۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3308516.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ قوه پرتابل مدل cob

چراغ قوه پرتابل مدل cob
چراغ قوه پرتابل مدل cob
۱۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5395311.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین شکاری دو چشمی مدل 30x60

دوربین شکاری دو چشمی مدل 30x60
دوربین شکاری دو چشمی مدل 30x60
۲۱۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4811449.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه دو عددی چمدان پرادا مدل 01

مجموعه دو عددی چمدان پرادا مدل 01
مجموعه دو عددی چمدان پرادا مدل 01
۴۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121890395.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی فیرو پلاس کد 453

کوله پشتی فیرو پلاس کد 453
کوله پشتی فیرو پلاس کد 453
۱۸۹,۰۰۰
٪۵۳
۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111602617.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چاقو سفری مدل CL11

چاقو سفری مدل CL11
چاقو سفری مدل CL11
۸۱,۵۰۰
٪۲۴
۶۱,۹۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/215b5c837cffb7741f4e18d91369beb944cae9cc_1601119886.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ قوه دستی اسمال سان مدل ZY-1001

چراغ قوه دستی اسمال سان مدل ZY-1001
چراغ قوه دستی اسمال سان مدل ZY-1001
۲۵۹,۰۰۰
٪۴۸
۱۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1359761.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شیکر اسپایدر مدل سه تکه ظرفیت 0.5 لیتر

شیکر اسپایدر مدل سه تکه ظرفیت 0.5 لیتر
شیکر اسپایدر مدل سه تکه ظرفیت 0.5 لیتر
۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2950251.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستبند چاقو دار پاراکورد مدل knife paracord

دستبند چاقو دار پاراکورد مدل knife paracord
دستبند چاقو دار پاراکورد مدل knife paracord
۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/352d53ac47a90988e26a16253009b2b830675369_1599644987.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه دو عددی چمدان پولو کد 1001

مجموعه دو عددی چمدان پولو کد 1001
مجموعه دو عددی چمدان پولو کد 1001
۴۹۵,۰۰۰
٪۱۱
۴۴۰,۵۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2980115.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زیر انداز یوگا مدل SW1603 ضخامت 8 میلی متر

زیر انداز یوگا مدل SW1603 ضخامت 8 میلی متر
زیر انداز یوگا مدل SW1603 ضخامت 8 میلی متر
۱۰۸,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1633078.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستمال سر و گردن باندانا مدل اشکی

دستمال سر و گردن باندانا مدل اشکی
دستمال سر و گردن باندانا مدل اشکی
۱۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110514638.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ابزار توالت سفری بانوان مدل سرپایی Stand Up Pee بسته 10 عددی

ابزار توالت سفری بانوان مدل سرپایی Stand Up Pee بسته 10 عددی
ابزار توالت سفری بانوان مدل سرپایی Stand Up Pee بسته 10 عددی
۲۳,۷۰۰
٪۵
۲۲,۵۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2040528.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آتش زنه مدل دائمی

آتش زنه مدل دائمی
آتش زنه مدل دائمی
۱۹,۸۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111441101.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی کوهنوردی 60 لیتری فیرو کد 820

کوله پشتی کوهنوردی 60 لیتری فیرو کد 820
کوله پشتی کوهنوردی 60 لیتری فیرو کد 820
۳۴۹,۰۰۰
٪۵۴
۱۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114704745.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ قوه گوسونیک کد 299

چراغ قوه گوسونیک کد 299
چراغ قوه گوسونیک کد 299
۳۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5238733.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماسک صورت طرح گوست 01

ماسک صورت طرح گوست 01
ماسک صورت طرح گوست 01
۲۷,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112866877.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چاقو سفری کد 689

چاقو سفری کد 689
چاقو سفری کد 689
۸۹,۰۰۰
٪۱۰
۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120475296.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دو چشمی مدل خفاشی

دوربین دو چشمی مدل خفاشی
دوربین دو چشمی مدل خفاشی
۶۵۰,۰۰۰
٪۱۵
۵۵۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113174726.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چمدان خلبانی مدل SU7

چمدان خلبانی مدل SU7
چمدان خلبانی مدل SU7
۱,۱۸۶,۰۰۰
٪۵۰
۵۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4783934.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چادر مسافرتی اتوماتیک 8 نفره اف آی تی مدل 001

چادر مسافرتی اتوماتیک 8 نفره اف آی تی مدل 001
چادر مسافرتی اتوماتیک 8 نفره اف آی تی مدل 001
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a1c823d3a077acb1fd65213e8b163f7a8a02bed9_1600863544.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اجاق گاز سفری پی آر کد 20116499

اجاق گاز سفری پی آر کد 20116499
اجاق گاز سفری پی آر کد 20116499
۲۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/395984dbec2882209593361450b919c73a1f2da2_1597737008.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فلاسک هوشمند مدل 058 گنجایش 0.5 لیتر

فلاسک هوشمند مدل 058 گنجایش 0.5 لیتر
فلاسک هوشمند مدل 058 گنجایش 0.5 لیتر
۳۰۰,۰۰۰
٪۳۰
۲۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1995933.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ قوه آویز تاپ کور مدل USB-OTG

چراغ قوه آویز تاپ کور مدل USB-OTG
چراغ قوه آویز تاپ کور مدل USB-OTG
۲۲,۳۰۰
٪۱۵
۱۸,۹۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5d28c90f1650d67754923d03068bc29540844071_1600681825.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه سه عددی چمدان رونکاتو مدل 5950

مجموعه سه عددی چمدان رونکاتو مدل 5950
مجموعه سه عددی چمدان رونکاتو مدل 5950
۳۰,۶۰۰,۰۰۰
٪۴۰
۱۸,۳۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9f30cf5dcf6311c0985f751688f8572d7c01573a_1606737634.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی 70 لیتری فوروارد مدل FCLT8030

کوله پشتی 70 لیتری فوروارد مدل FCLT8030
کوله پشتی 70 لیتری فوروارد مدل FCLT8030
۷۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119910661.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ پیشانی مدل 10 W

چراغ پیشانی مدل 10 W
چراغ پیشانی مدل 10 W
۲۰,۰۰۰ تومان