بررسی لیست بهترین زیورآلات طلا زنانه

به اشتراک بگذارید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113765816.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستبند طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری کد Ri3-H1176

دستبند طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری کد Ri3-H1176
دستبند طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری کد Ri3-H1176
۴۰۹,۰۰۰
٪۱۵
۳۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112189417.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

نیم ست طلا 18 عیار مانچو مدل smg009

نیم ست طلا 18 عیار مانچو مدل smg009
نیم ست طلا 18 عیار مانچو مدل smg009
۲,۵۷۰,۰۰۰
٪۳۰
۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6e872e327a1adb51ce41dca8ea090fe2a8f83323_1594880873.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا مدل فیوژن کد ANF05

انگشتر طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا مدل فیوژن کد ANF05
انگشتر طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا مدل فیوژن کد ANF05
۲,۸۵۰,۰۰۰
٪۱۳
۲,۴۷۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3d960c737de41ed94f9064bf276153ebb6ebd49c_1610448795.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گردنبند طلا 24 عیار زنانه آلتین هنر طرح گوی کد 1351

گردنبند طلا 24 عیار زنانه آلتین هنر طرح گوی کد 1351
گردنبند طلا 24 عیار زنانه آلتین هنر طرح گوی کد 1351
۲۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120385015.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشواره طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل efgs005

گوشواره طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل efgs005
گوشواره طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل efgs005
۷۳۰,۰۰۰
٪۳۰
۵۱۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4554053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستبند طلا 18 عیار گوی گالری مدل G1

دستبند طلا 18 عیار گوی گالری مدل G1
دستبند طلا 18 عیار گوی گالری مدل G1
۱,۴۶۸,۹۰۰
٪۱۰
۱,۳۱۵,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113211424.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گردنبند طلا 18 عیار زنانه آرشا گالری طرح بینهایت کد 433A2492

گردنبند طلا 18 عیار زنانه آرشا گالری طرح بینهایت کد 433A2492
گردنبند طلا 18 عیار زنانه آرشا گالری طرح بینهایت کد 433A2492
۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119426756.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821

طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821
۱۱۰,۰۰۰
٪۳۰
۷۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114521074.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.500

طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.500
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.500
۵۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1620191.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0358

گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0358
گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0358
۱,۶۹۳,۰۰۰
٪۱۱
۱,۵۱۱,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/77b634cad7c5d08633a413c78a262d3ef3d2037c_1607463563.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط مدل GH47

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط مدل GH47
انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط مدل GH47
۵۲۵,۰۰۰
٪۲۰
۴۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2675561.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار ماهک مدل MR0258

انگشتر طلا 18 عیار ماهک مدل MR0258
انگشتر طلا 18 عیار ماهک مدل MR0258
۲,۲۲۲,۰۰۰
٪۱۱
۱,۹۸۴,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1563181.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستبند طلا 18 عیار کابوک مدل 175009 طرح بی‌نهایت

دستبند طلا 18 عیار کابوک مدل 175009 طرح بی‌نهایت
دستبند طلا 18 عیار کابوک مدل 175009 طرح بی‌نهایت
۱۱۹,۰۰۰
٪۸
۱۰۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114649094.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

نیم ست طلا 18 عیار زنانه کد N103

نیم ست طلا 18 عیار زنانه کد N103
نیم ست طلا 18 عیار زنانه کد N103
۲۳,۰۵۰,۰۰۰
٪۱۳
۲۰,۰۵۳,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120013143.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گردنبند طلا 18 عیار زنانه طرح V کد 715M410

گردنبند طلا 18 عیار زنانه طرح V کد 715M410
گردنبند طلا 18 عیار زنانه طرح V کد 715M410
۱,۰۴۶,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/466379277e9cd32908c9f0d2ab1872db3c5a97e2_1605937595.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشواره طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری مدل 3032

گوشواره طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری مدل 3032
گوشواره طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری مدل 3032
۱,۰۸۹,۰۰۰
٪۱۷
۸۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110618369.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گردنبند طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل Sfg625

گردنبند طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل Sfg625
گردنبند طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل Sfg625
۲,۱۲۰,۰۰۰
٪۳۰
۱,۴۸۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1903014.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0703

آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0703
آویز گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0703
۱,۰۴۸,۰۰۰
٪۹
۹۵۰,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1708086.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0362

گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0362
گردنبند طلا 18 عیار ماهک مدل MM0362
۲,۸۸۲,۰۰۰
٪۱۱
۲,۵۷۳,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119742900.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل G639

النگو طلا 18 عیار زنانه مدل G639
النگو طلا 18 عیار زنانه مدل G639
۳۰,۴۲۰,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120960219.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 24 عیار زنانه الون طرح پروانه

انگشتر طلا 24 عیار زنانه الون طرح پروانه
انگشتر طلا 24 عیار زنانه الون طرح پروانه
۲۹۰,۰۰۰
٪۱۰
۲۶۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114565995.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشواره طلا 18 عیار زنانه کد EA184

گوشواره طلا 18 عیار زنانه کد EA184
گوشواره طلا 18 عیار زنانه کد EA184
۴,۴۵۰,۰۰۰
٪۱۳
۳,۸۷۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114611467.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

نیم ست طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل smg018

نیم ست طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل smg018
نیم ست طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل smg018
۱,۱۷۵,۰۰۰
٪۳۰
۸۲۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aa71ea30a3b3cd427d359c7fc33395807af4ec27_1596126644.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد DG1

دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد DG1
دستبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد DG1
۲,۸۳۵,۰۰۰
٪۲۲
۲,۲۱۱,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4381657.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل Z1

زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل Z1
زنجیر طلا 18 عیار کانیار گالری مدل Z1
۹۱۴,۸۸۰
٪۱۲
۸۰۵,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d95a303d52279f412855f692b56ce151e4fb9c2f_1593854085.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

نیم ست طلا 24 عیار زنانه طرح گوی کد 100175

نیم ست طلا 24 عیار زنانه طرح گوی کد 100175
نیم ست طلا 24 عیار زنانه طرح گوی کد 100175
۴۹۹,۰۰۰
٪۱۸
۴۰۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113433838.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 100

شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 100
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 100
۲۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/840199.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آویز گردنبند طلا 18 عیار زرین مدل AB729

آویز گردنبند طلا 18 عیار زرین مدل AB729
آویز گردنبند طلا 18 عیار زرین مدل AB729
۱۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3318861.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل ZMM0843

گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل ZMM0843
گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل ZMM0843
۱,۴۸۶,۰۰۰
٪۱۱
۱,۳۲۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114719412.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 150

شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 150
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 150
۳۰۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2905073.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشواره طلا 18 عیار رزا مدل EG116

گوشواره طلا 18 عیار رزا مدل EG116
گوشواره طلا 18 عیار رزا مدل EG116
۱۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120383163.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گوشواره طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل efgs007

گوشواره طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل efgs007
گوشواره طلا 18 عیار زنانه مانچو مدل efgs007
۷۳۰,۰۰۰
٪۳۰
۵۱۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1717333.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آویز گردنبند طلا 18 عیار رزا مدل N087

آویز گردنبند طلا 18 عیار رزا مدل N087
آویز گردنبند طلا 18 عیار رزا مدل N087
۱۲۲,۰۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110368909.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0910

گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0910
گردنبند طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MM0910
۱,۷۲۴,۰۰۰
٪۱۴
۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113161934.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستبند طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری کد Ri3-H1170

دستبند طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری کد Ri3-H1170
دستبند طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری کد Ri3-H1170
۵۹۹,۰۰۰
٪۴۰
۳۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112457873.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد GA5122

گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد GA5122
گردنبند طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد GA5122
۳,۳۰۷,۰۰۰
٪۲۲
۲,۵۷۹,۴۶۰ تومان