بررسی لیست بهترین لوازم واقعیت مجازی

به اشتراک بگذارید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114801576.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست عینک واقعیت مجازی وی آر باکس مدل zx534

هدست عینک واقعیت مجازی وی آر باکس مدل zx534
هدست عینک واقعیت مجازی وی آر باکس مدل zx534
۱۴۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/685734.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box 2

هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box 2
هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box 2
۱۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2351996.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box 2 به همراه ریموت کنترل بلوتوث و DVD حاوی اپلیکیشن و باتری

هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box 2 به همراه ریموت کنترل بلوتوث و DVD حاوی اپلیکیشن و باتری
هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box 2 به همراه ریموت کنترل بلوتوث و DVD حاوی اپلیکیشن و باتری
۴۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3808169.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box 2 به همراه دستمال لنز دوربین

هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box 2 به همراه دستمال لنز دوربین
هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box 2 به همراه دستمال لنز دوربین
۱۷۹,۰۰۰
٪۲۶
۱۳۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2305655.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box 2 به همراه ریموت کنترل بلوتوث و DVD حاوی اپلیکیشن و LED Watch هدیه

هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box 2 به همراه ریموت کنترل بلوتوث و DVD حاوی اپلیکیشن و LED Watch هدیه
هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box 2 به همراه ریموت کنترل بلوتوث و DVD حاوی اپلیکیشن و LED Watch هدیه
۴۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110851913.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box به همراه DVD نرم افزار و پنکه همراه لایتنینگ

هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box به همراه DVD نرم افزار و پنکه همراه لایتنینگ
هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box به همراه DVD نرم افزار و پنکه همراه لایتنینگ
۲۱۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110814611.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box به همراه DVD نرم افزار

هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box به همراه DVD نرم افزار
هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box به همراه DVD نرم افزار
۱۶۴,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4890223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل vr box 2.0

هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل vr box 2.0
هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل vr box 2.0
۱۲۹,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119320389.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی شاینکن مدل G06A

هدست واقعیت مجازی شاینکن مدل G06A
هدست واقعیت مجازی شاینکن مدل G06A
۴۹۵,۰۰۰
٪۱۶
۴۱۵,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2419104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box 2 به همراه ریموت کنترل بلوتوث و DVD نرم افزار و USB LED هدیه

هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box 2 به همراه ریموت کنترل بلوتوث و DVD نرم افزار و USB LED هدیه
هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box 2 به همراه ریموت کنترل بلوتوث و DVD نرم افزار و USB LED هدیه
۴۹۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/07894bc007d9e4ad334c73da1329cce9eb6049f1_1605258724.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی مدل V1

هدست واقعیت مجازی مدل V1
هدست واقعیت مجازی مدل V1
۹۸,۰۰۰
٪۱۰
۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6df792618fcb7c9350c2e7e2bb78279382385274_1598867430.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی مدل VR-BOX

هدست واقعیت مجازی مدل VR-BOX
هدست واقعیت مجازی مدل VR-BOX
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1242736.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box با ریموت کنترل

هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box با ریموت کنترل
هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box با ریموت کنترل
۴۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/966112.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی پی-نت مدل VR-200

هدست واقعیت مجازی پی-نت مدل VR-200
هدست واقعیت مجازی پی-نت مدل VR-200
۱۵۵,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d8e0c09a15fc43a148570feea491ed0ac697cf76_1604867511.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی الکترون وی آر مدلV2

هدست واقعیت مجازی الکترون وی آر مدلV2
هدست واقعیت مجازی الکترون وی آر مدلV2
۶۷,۰۰۰
٪۱۵
۵۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/268590.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی VR MINI

هدست واقعیت مجازی VR MINI
هدست واقعیت مجازی VR MINI
۲۹۰,۰۰۰
٪۷
۲۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/526c7713abdb489e9e10d4b354a5c903669aa99a_1603119752.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی شاینکن مدل SK-125

هدست واقعیت مجازی شاینکن مدل SK-125
هدست واقعیت مجازی شاینکن مدل SK-125
۸۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2576990.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی ایکس پی پروداکت مدل VR BOX به همراه ریموت کنترل

هدست واقعیت مجازی ایکس پی پروداکت مدل VR BOX به همراه ریموت کنترل
هدست واقعیت مجازی ایکس پی پروداکت مدل VR BOX به همراه ریموت کنترل
۴۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4ce45c02470ac920d14a79a465e39decc9d3a394_1595740486.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی ریمکس مدل RT-V01

هدست واقعیت مجازی ریمکس مدل RT-V01
هدست واقعیت مجازی ریمکس مدل RT-V01
۲۴۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/588719.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی فوجی پاور مدل VR Box

هدست واقعیت مجازی فوجی پاور مدل VR Box
هدست واقعیت مجازی فوجی پاور مدل VR Box
۱۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2563144.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی ایکس پی پروداکت مدل VR BOX

هدست واقعیت مجازی ایکس پی پروداکت مدل VR BOX
هدست واقعیت مجازی ایکس پی پروداکت مدل VR BOX
۱۴۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b6910f918d222d989b4c790d7e8a1ba04529b1d2_1595324787.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VB-2

هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VB-2
هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VB-2
۱۳۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/47b80062cdcb3c872f89630d08ce83ebc3ec0473_1595326460.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی ریمکس مدل RT-V01

هدست واقعیت مجازی ریمکس مدل RT-V01
هدست واقعیت مجازی ریمکس مدل RT-V01
۲۴۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110914035.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box به همراه DVD نرم افزار و پنکه همراه microUSB

هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box به همراه DVD نرم افزار و پنکه همراه microUSB
هدست واقعیت مجازی وی آر باکس مدل VR Box به همراه DVD نرم افزار و پنکه همراه microUSB
۲۴۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2413863.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی پی-نت مدل VR-100

هدست واقعیت مجازی پی-نت مدل VR-100
هدست واقعیت مجازی پی-نت مدل VR-100
۱۳۷,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1086484.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی مدل VR Mirror

هدست واقعیت مجازی مدل VR Mirror
هدست واقعیت مجازی مدل VR Mirror
۱۲۰,۰۰۰
٪۱۵
۱۰۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111789582.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست واقعیت مجازی کوییلو مدل VR Box-1 به همراه ریموت کنترل

هدست واقعیت مجازی کوییلو مدل VR Box-1 به همراه ریموت کنترل
هدست واقعیت مجازی کوییلو مدل VR Box-1 به همراه ریموت کنترل
۳۵۲,۰۰۰ تومان