بررسی لیست بهترین هدفون ،هدست و هندزفری ها

به اشتراک بگذارید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/efb579015e0fd94689d750d0e98268355ae77068_1611467062.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری پینزی مدل D8

هندزفری پینزی مدل D8
هندزفری پینزی مدل D8
۱۴۹,۰۰۰
٪۴۷
۷۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f2c5ece3505dce0db15c7254187f9b876a1b6e74_1613394263.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری ریل می مدل RMA101

هندزفری ریل می مدل RMA101
هندزفری ریل می مدل RMA101
۱۲۹,۰۰۰
٪۶۵
۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bb751aa3db911a1085ceab57d3ab2b5a7ff79b5f_1613394562.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل U-9

هندزفری مدل U-9
هندزفری مدل U-9
۱۲۹,۰۰۰
٪۶۲
۴۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ba2c8baf0fa7d79b274ca61cd547424021d3972b_1613301270.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری پینزی مدل X8

هندزفری پینزی مدل X8
هندزفری پینزی مدل X8
۲۴۹,۰۰۰
٪۴۸
۱۲۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d033638d1cf00969b1ee8c63836327a79f54a2b7_1609855503.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل U-28

هندزفری مدل U-28
هندزفری مدل U-28
۴۸,۵۰۰
٪۲۰
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a237619f5a8c0854fe5a68e51ddfa24c4a8e2dbe_1597144726.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Live

هدفون بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Live
هدفون بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Live
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d2fb012a1fe46325b7afd9dbf41b889c97809b82_1609914787.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بلوتوثی مدل STEREO HSP

هدفون بلوتوثی مدل STEREO HSP
هدفون بلوتوثی مدل STEREO HSP
۱۹۹,۵۰۰
٪۶۰
۷۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110490415.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری بلوتوث مدل SP01

هندزفری بلوتوث مدل SP01
هندزفری بلوتوث مدل SP01
۴۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/57ab520ae2034a7bffbc66ef675e56697e65afb6_1607838750.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل MA-68

هندزفری مدل MA-68
هندزفری مدل MA-68
۹۹,۵۰۰
٪۶۰
۳۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111059101.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی‌ سیم شیائومی مدل Redmi AirDots

هدفون بی‌ سیم شیائومی مدل Redmi AirDots
هدفون بی‌ سیم شیائومی مدل Redmi AirDots
۴۶۵,۰۰۰
٪۱۶
۳۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4315265bb404ea5cb033bde01b4424909681410a_1609855837.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل U-19

هندزفری مدل U-19
هندزفری مدل U-19
۱۳۹,۵۰۰
٪۵۱
۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113737054.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی سیم لنوو مدل HE05

هدفون بی سیم لنوو مدل HE05
هدفون بی سیم لنوو مدل HE05
۲۱۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119617814.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی سیم مدل inpods 12

هدفون بی سیم مدل inpods 12
هدفون بی سیم مدل inpods 12
۱۷۹,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5415532.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بلوتوث مدل i7

هدفون بلوتوث مدل i7
هدفون بلوتوث مدل i7
۴۴,۱۰۰
٪۲
۴۳,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113966906.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی‌ سیم اپل مدل AirPods Pro همراه با محفظه شارژ

هدفون بی‌ سیم اپل مدل AirPods Pro همراه با محفظه شارژ
هدفون بی‌ سیم اپل مدل AirPods Pro همراه با محفظه شارژ
۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113617321.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی سیم مدل P47

هدفون بی سیم مدل P47
هدفون بی سیم مدل P47
۱۰۲,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111103518.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی‌ سیم اپل مدل AirPods New Generation

هدفون بی‌ سیم اپل مدل AirPods New Generation
هدفون بی‌ سیم اپل مدل AirPods New Generation
۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/97030.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی سیم نیا مدل Q8-851S

هدفون بی سیم نیا مدل Q8-851S
هدفون بی سیم نیا مدل Q8-851S
۱۶۶,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1a092f2ddbd86596175c5dcdfc947c3786183e4d.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی‌ سیم هایلو مدل T15

هدفون بی‌ سیم هایلو مدل T15
هدفون بی‌ سیم هایلو مدل T15
۵۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5501701.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری بلوتوث مدل BM01

هندزفری بلوتوث مدل BM01
هندزفری بلوتوث مدل BM01
۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/04a4351a91e1a5ff0f23665aa423a926043886b7_1597342914.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری بلوتوثی شیائومی مدل Earphone 2 Basic

هندزفری بلوتوثی شیائومی مدل Earphone 2 Basic
هندزفری بلوتوثی شیائومی مدل Earphone 2 Basic
۶۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112077497.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی سیم مدل i10max-Touch

هدفون بی سیم مدل i10max-Touch
هدفون بی سیم مدل i10max-Touch
۲۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119893052.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی سیم بیرداینامیک مدل XELENTO WIRELESS

هدفون بی سیم بیرداینامیک مدل XELENTO WIRELESS
هدفون بی سیم بیرداینامیک مدل XELENTO WIRELESS
۳۲,۲۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۲۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6830ddfcfedf2044a67cc5fc099fc64d6da48cd4_1614493081.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری لامیو مدل E11

هندزفری لامیو مدل E11
هندزفری لامیو مدل E11
۱۳۵,۰۰۰
٪۶۲
۵۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/715648.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدست کامپیوتر تسکو مدل TH 5124

هدست کامپیوتر تسکو مدل TH 5124
هدست کامپیوتر تسکو مدل TH 5124
۳۸۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3dd5c4321275b4417c1b988f0a86c48c133bfb08_1598172722.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی سیم شیائومی مدل Redmi AirDots 2

هدفون بی سیم شیائومی مدل Redmi AirDots 2
هدفون بی سیم شیائومی مدل Redmi AirDots 2
۴۵۱,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3e80329ee69efbd7f84235f76a81ab171a464750_1598965366.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی سیم بوسمن مدل i10 Max

هدفون بی سیم بوسمن مدل i10 Max
هدفون بی سیم بوسمن مدل i10 Max
۵۳۹,۰۰۰
٪۶۳
۱۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b824650ecd882d80f918777b643feb643ef923b8_1594554161.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری مدل j5 tpe

هندزفری مدل j5 tpe
هندزفری مدل j5 tpe
۱۶,۰۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/430888.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی سیم سامسونگ مدل Level U

هدفون بی سیم سامسونگ مدل Level U
هدفون بی سیم سامسونگ مدل Level U
۸۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119723222.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Plus

هدفون بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Plus
هدفون بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Plus
۲,۴۶۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb116ee4c5c2a9825d4908195da69b22beda5efe_1597656652.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بی سیم لنوو مدل LivePods

هدفون بی سیم لنوو مدل LivePods
هدفون بی سیم لنوو مدل LivePods
۴۰۰,۰۰۰
٪۳
۳۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116026779.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بلوتوثی کیو سی وای مدل T5

هدفون بلوتوثی کیو سی وای مدل T5
هدفون بلوتوثی کیو سی وای مدل T5
۴۰۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2737272.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هدفون بلوتوثی بی سیم مدل MX666

هدفون بلوتوثی بی سیم مدل MX666
هدفون بلوتوثی بی سیم مدل MX666
۴۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/215a6d8f7c02b96630ec18b96eca80366fa7e481_1610523791.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری کین مدل K-100

هندزفری کین مدل K-100
هندزفری کین مدل K-100
۴۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111306387.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری بی سیم مدل LK

هندزفری بی سیم مدل LK
هندزفری بی سیم مدل LK
۳۴,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1957786.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

هندزفری ریمکس مدل RM-510

هندزفری ریمکس مدل RM-510
هندزفری ریمکس مدل RM-510
۱۳۰,۰۰۰
٪۸
۱۱۹,۰۰۰ تومان