بررسی لیست بهترین اسپیکر بلوتوث و باسیم

به اشتراک بگذارید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1352724.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل Tg-113

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل Tg-113
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل Tg-113
۱۰۲,۹۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112132204.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Flip 5

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Flip 5
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Flip 5
۲,۳۵۰,۰۰۰
٪۴
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ea0521656a71a5d883664c53a321f4f98a9dab05_1606761342.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KBS_1386BT

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KBS_1386BT
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل KBS_1386BT
۱,۲۰۰,۰۰۰
٪۴۵
۶۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5044080.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Party Box 300

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Party Box 300
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Party Box 300
۱۳,۳۹۰,۰۰۰
٪۱۰
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5249330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل G2

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل G2
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل G2
۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112373812.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG-157

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG-157
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تی اند جی مدل TG-157
۳۱۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a9d100c5a9c6dc286b6d54962e649cc63b1ac97f_1598353979.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن مدل Aura Studio 3

اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن مدل Aura Studio 3
اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن مدل Aura Studio 3
۶,۱۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5057463.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Charge 4

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Charge 4
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Charge 4
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1924415.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل طرح Stone چراغ دار

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل طرح Stone چراغ دار
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل طرح Stone چراغ دار
۶۰,۳۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111089738.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل TG113

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل TG113
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل TG113
۱۰۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2b1a4ed1c441d74cb9f09a235dbe34e52d542495_1603374256.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Party Box 310

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Party Box 310
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Party Box 310
۱۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2707112.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Go 2

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Go 2
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Go 2
۷۲۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111744161.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل شیائومی مدل Mini Compact 2

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل شیائومی مدل Mini Compact 2
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل شیائومی مدل Mini Compact 2
۲۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1932723.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل گولون مدل RX-8866BT

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل گولون مدل RX-8866BT
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل گولون مدل RX-8866BT
۲۲۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2795172.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی مدل 858

اسپیکر بلوتوثی مدل 858
اسپیکر بلوتوثی مدل 858
۱۱۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f878ccecf3eb2bb7a2245aebc79dbdf4858f7d97_1605454218.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر جی بی ال مدل EON ONE Pro

اسپیکر جی بی ال مدل EON ONE Pro
اسپیکر جی بی ال مدل EON ONE Pro
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115744271.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل GT-112

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل GT-112
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل GT-112
۱۹۶,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1251244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر کریتیو مدل SBS E2800

اسپیکر کریتیو مدل SBS E2800
اسپیکر کریتیو مدل SBS E2800
۱,۰۵۰,۰۰۰
٪۵
۹۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111395053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل Charge 3

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل Charge 3
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل Charge 3
۲۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2007ddaf0fa8115f48d11bc57baf3d98469740a9_1598373989.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر دسکتاپ مدل G-101

اسپیکر دسکتاپ مدل G-101
اسپیکر دسکتاپ مدل G-101
۱۰۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7d11c16578193ff506037cc18f68df98594aba3b_1599042773.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی باورز اند ویلکینز مدل Formation Wedge

اسپیکر بلوتوثی باورز اند ویلکینز مدل Formation Wedge
اسپیکر بلوتوثی باورز اند ویلکینز مدل Formation Wedge
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/859104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن مدل Aura studio 2

اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن مدل Aura studio 2
اسپیکر بلوتوثی هارمن کاردن مدل Aura studio 2
۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113664952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پخش کننده چند رسانه ای پرتابل جی بی ال مدل Party Box100

پخش کننده چند رسانه ای پرتابل جی بی ال مدل Party Box100
پخش کننده چند رسانه ای پرتابل جی بی ال مدل Party Box100
۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3576501.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Xtreme 2

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Xtreme 2
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Xtreme 2
۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113704956.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل سونی مدل SRS-XB12

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل سونی مدل SRS-XB12
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل سونی مدل SRS-XB12
۱,۳۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114065440.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل CHARGE mini3+

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل CHARGE mini3+
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل CHARGE mini3+
۱۳۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/080a36e15eed81cc662c7c2efb39dae0f988b4bc_1595425855.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2377

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2377
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2377
۳۲۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5fd0327d49a63d10bd740c4f04cdfdb19396f3ff_1607373222.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل JB-9OO1

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل JB-9OO1
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل JB-9OO1
۱,۲۰۰,۰۰۰
٪۵۴
۵۵۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3b4f65097077da2b929baef3c5ee8de0c2f931b5_1604731664.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کیمیسو مدل QS-5801C

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کیمیسو مدل QS-5801C
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل کیمیسو مدل QS-5801C
۷۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120808282.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر دسکتاپ اکسون مدل EX220

اسپیکر دسکتاپ اکسون مدل EX220
اسپیکر دسکتاپ اکسون مدل EX220
۳۲۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3041417.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر قابل حمل شیائومی مدل Millet

اسپیکر قابل حمل شیائومی مدل Millet
اسپیکر قابل حمل شیائومی مدل Millet
۳۹۹,۰۰۰
٪۱۵
۳۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110763919.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2331

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2331
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2331
۲۴۴,۸۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121230883.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2321

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2321
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل تسکو مدل TS 2321
۳۳۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114005943.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل زیلوت مدل S32

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل زیلوت مدل S32
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل زیلوت مدل S32
۵۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110763711.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل TG113

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل TG113
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل مدل TG113
۱۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121815740.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل BoomBox 2

اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل BoomBox 2
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل BoomBox 2
۱۰,۳۶۶,۵۴۰ تومان