بررسی لیست بهترین دوربین های عکاسی دیجیتال

به اشتراک بگذارید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3532470.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 4000D به همراه لنز 18-55 میلی متر DC III

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 4000D به همراه لنز 18-55 میلی متر DC III
دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 4000D به همراه لنز 18-55 میلی متر DC III
۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1031830.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Mini 9

دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Mini 9
دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Mini 9
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/638044.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 5D Mark IV به همراه لنز 24-105 میلی متر F4 L IS II

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 5D Mark IV به همراه لنز 24-105 میلی متر F4 L IS II
دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 5D Mark IV به همراه لنز 24-105 میلی متر F4 L IS II
۸۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4430428.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال نیکون مدل D3500 به همراه لنز 18-55 میلی متر VR AF-P

دوربین دیجیتال نیکون مدل D3500 به همراه لنز 18-55 میلی متر VR AF-P
دوربین دیجیتال نیکون مدل D3500 به همراه لنز 18-55 میلی متر VR AF-P
۱۳,۰۰۰,۰۰۰
٪۳
۱۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d98835568c83ae17271964569d84df7235353ab_1598954558.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین عکاسی ایپتک مدل IS2

دوربین عکاسی ایپتک مدل IS2
دوربین عکاسی ایپتک مدل IS2
۳۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119579726.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال آکسون مدل AX6062

دوربین دیجیتال آکسون مدل AX6062
دوربین دیجیتال آکسون مدل AX6062
۳۵۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e561909876ab75a8b454f5217bc8087197c03541_1603281528.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Mini 9 Clear

دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Mini 9 Clear
دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Mini 9 Clear
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c0a32504f69e28338670f584d2b168e716eab2ec_1606543065.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Mini 9 به همراه فیلم مخصوص

دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Mini 9 به همراه فیلم مخصوص
دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Mini 9 به همراه فیلم مخصوص
۱,۸۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/441797.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 1300D به همراه لنز 18-55 میلی متر IS II

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 1300D به همراه لنز 18-55 میلی متر IS II
دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 1300D به همراه لنز 18-55 میلی متر IS II
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2645949.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال سامسونگ مدل ST69

دوربین دیجیتال سامسونگ مدل ST69
دوربین دیجیتال سامسونگ مدل ST69
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/370064.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال نیکون مدل D810 به همراه لنز 24-120 میلی متر F/4G VR

دوربین دیجیتال نیکون مدل D810 به همراه لنز 24-120 میلی متر F/4G VR
دوربین دیجیتال نیکون مدل D810 به همراه لنز 24-120 میلی متر F/4G VR
۶۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112439699.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 2000D به همراه لنز 18-55 میلی متر DC III

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 2000D به همراه لنز 18-55 میلی متر DC III
دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 2000D به همراه لنز 18-55 میلی متر DC III
۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c9d37b0c36f4ec8f27c970e38faf0235d5450fb4_1606313164.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Mini 9 Clear به همراه یک بسته فیلم مدل instax mini STRIPE بسته ۱۰ عددی

دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Mini 9 Clear به همراه یک بسته فیلم مدل instax mini STRIPE بسته ۱۰ عددی
دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Mini 9 Clear به همراه یک بسته فیلم مدل instax mini STRIPE بسته ۱۰ عددی
۱,۸۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/895760.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال نیکون مدل 1V2

دوربین دیجیتال نیکون مدل 1V2
دوربین دیجیتال نیکون مدل 1V2
۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114000898.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 90D به همراه لنز 135-18 میلی متر IS USM

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 90D به همراه لنز 135-18 میلی متر IS USM
دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 90D به همراه لنز 135-18 میلی متر IS USM
۳۶,۱۲۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5e807a3dab0ec90bd20a82556351ada8fa71b239_1600170684.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال مدل mn6077

دوربین دیجیتال مدل mn6077
دوربین دیجیتال مدل mn6077
۷۴۰,۰۰۰
٪۴
۷۱۰,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2d63aefb9b9cfbd5948731015246db9201c319b9_1605366455.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال سامسونگ مدل Smart WiFi WB 200

دوربین دیجیتال سامسونگ مدل Smart WiFi WB 200
دوربین دیجیتال سامسونگ مدل Smart WiFi WB 200
۶,۲۰۰,۰۰۰
٪۳
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/527d9defcdbc21d0fe355f18cd0892b6b40a1e5a_1606664781.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Mini 9 Clear به همراه یک بسته فیلم مدل Despicable Me بسته ۱۰ عددی

دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Mini 9 Clear به همراه یک بسته فیلم مدل Despicable Me بسته ۱۰ عددی
دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Mini 9 Clear به همراه یک بسته فیلم مدل Despicable Me بسته ۱۰ عددی
۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4031712.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 2000D به همراه لنز 18-55 میلی متر IS II

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 2000D به همراه لنز 18-55 میلی متر IS II
دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 2000D به همراه لنز 18-55 میلی متر IS II
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120778310.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 750D به همراه لنز 135-18 میلی متر IS STM

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 750D به همراه لنز 135-18 میلی متر IS STM
دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 750D به همراه لنز 135-18 میلی متر IS STM
۲۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4852749.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال کانن مدل SX620 HS

دوربین دیجیتال کانن مدل SX620 HS
دوربین دیجیتال کانن مدل SX620 HS
۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/92429.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال سونی مدل Cyber-shot DSC-HX400V

دوربین دیجیتال سونی مدل Cyber-shot DSC-HX400V
دوربین دیجیتال سونی مدل Cyber-shot DSC-HX400V
۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110075665.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین عکاسی چاپ سریع پولاروید مدل Mint

دوربین عکاسی چاپ سریع پولاروید مدل Mint
دوربین عکاسی چاپ سریع پولاروید مدل Mint
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/68e85e43362a01a06ff9fc06240caa585127a66d_1606664460.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Mini 9 Clear به همراه یک بسته فیلم مدل Candy Pop بسته ۱۰ عددی

دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Mini 9 Clear به همراه یک بسته فیلم مدل Candy Pop بسته ۱۰ عددی
دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Mini 9 Clear به همراه یک بسته فیلم مدل Candy Pop بسته ۱۰ عددی
۱,۹۹۹,۰۰۰
٪۱۸
۱,۶۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119365911.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 4000D BODY

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 4000D BODY
دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 4000D BODY
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9b85f23508bc84c1bba80163f2370d13e4191c74_1605185250.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال بوشنل مدل Trophy Cam HD

دوربین دیجیتال بوشنل مدل Trophy Cam HD
دوربین دیجیتال بوشنل مدل Trophy Cam HD
۱۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121840876.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Square SQ6

دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Square SQ6
دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Square SQ6
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119848680.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال مدل BC45

دوربین دیجیتال مدل BC45
دوربین دیجیتال مدل BC45
۲۹۲,۱۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119743583.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال سامسونگ مدل Smart WiFi DV150

دوربین دیجیتال سامسونگ مدل Smart WiFi DV150
دوربین دیجیتال سامسونگ مدل Smart WiFi DV150
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/674360.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 7D Mark II به همراه لنز 18-135 میلی متر IS USM

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 7D Mark II به همراه لنز 18-135 میلی متر IS USM
دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 7D Mark II به همراه لنز 18-135 میلی متر IS USM
۴۸,۱۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d855e2f0914e5c29fb984c111e748c0c8e68af9_1602505969.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 850D به همراه لنز 18-135 میلی متر IS USM

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 850D به همراه لنز 18-135 میلی متر IS USM
دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 850D به همراه لنز 18-135 میلی متر IS USM
۲۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119690370.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال مدل AX6065

دوربین دیجیتال مدل AX6065
دوربین دیجیتال مدل AX6065
۶۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1768406.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 77D به همراه لنز 18-135 میلی متر IS USM

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 77D به همراه لنز 18-135 میلی متر IS USM
دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 77D به همراه لنز 18-135 میلی متر IS USM
۲۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119708457.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال آکسون مدل AX6066

دوربین دیجیتال آکسون مدل AX6066
دوربین دیجیتال آکسون مدل AX6066
۵۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4174453.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال سامسونگ NX2000

دوربین دیجیتال سامسونگ NX2000
دوربین دیجیتال سامسونگ NX2000
۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6a3f827d63533f8e8e7578b418fa41b4fd253a55_1602403080.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 850D به همراه لنز 55-18 میلی متر IS STM

دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 850D به همراه لنز 55-18 میلی متر IS STM
دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 850D به همراه لنز 55-18 میلی متر IS STM
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان