بررسی لیست بهترین تجهیزات مخصوص بازی

به اشتراک بگذارید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120201983.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی تسکو مدل TG 135W

دسته بازی تسکو مدل TG 135W
دسته بازی تسکو مدل TG 135W
۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4347962.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی پاوان PUBG مدل L1R1 T6

دسته بازی پاوان PUBG مدل L1R1 T6
دسته بازی پاوان PUBG مدل L1R1 T6
۳۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7d301b2c43a7eb38b13b54f509303c09d5148828_1601808378.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی ونوس مدل pv-g223 بسته ۲ عددی

دسته بازی ونوس مدل pv-g223 بسته ۲ عددی
دسته بازی ونوس مدل pv-g223 بسته ۲ عددی
۲۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119840736.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی PUBG مدل AKS-66

دسته بازی PUBG مدل AKS-66
دسته بازی PUBG مدل AKS-66
۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0d6d50fae914ee8d33b8c8597fd0b1bb2b7f867f_1600941045.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی مچر مدل MR-58 بسته 2 عددی

دسته بازی مچر مدل MR-58 بسته 2 عددی
دسته بازی مچر مدل MR-58 بسته 2 عددی
۲۰۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/df06b18165e76fdf43b3d768ac120acca7c21f39_1599671823.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی مدل MR_57

دسته بازی مدل MR_57
دسته بازی مدل MR_57
۱۱۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3631087.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی اکسل مدل X-101

دسته بازی اکسل مدل X-101
دسته بازی اکسل مدل X-101
۱۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114387209.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی تسکو مدل TG155W مناسب برای گوشی موبایل

دسته بازی تسکو مدل TG155W مناسب برای گوشی موبایل
دسته بازی تسکو مدل TG155W مناسب برای گوشی موبایل
۶۸۵,۶۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/de1bf9f89b3e1249e17c3a69377ede6dbe335bf9_1600943233.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی تسکو مدل TG 170W

دسته بازی تسکو مدل TG 170W
دسته بازی تسکو مدل TG 170W
۸۰۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2041719.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی موبایل پاوان مدل L1R1

دسته بازی موبایل پاوان مدل L1R1
دسته بازی موبایل پاوان مدل L1R1
۲۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/32bf65105ae6b892c64b4029cdf3e1cf89be0c9a_1596456877.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی مچر مدل MR-55

دسته بازی مچر مدل MR-55
دسته بازی مچر مدل MR-55
۸۲,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/782666.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی بلوتوثی Ipega مدل PG-9057

دسته بازی بلوتوثی Ipega مدل PG-9057
دسته بازی بلوتوثی Ipega مدل PG-9057
۶۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113469375.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی PUBG مدل k21

دسته بازی PUBG مدل k21
دسته بازی PUBG مدل k21
۸۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/80f716a493201a6b5898c022db156dce77ccb7e9_1596001843.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرمان و پدال بازی تراستمستر مدل T-GT

فرمان و پدال بازی تراستمستر مدل T-GT
فرمان و پدال بازی تراستمستر مدل T-GT
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c9fa035572d1088579b28e77fe191d1e50c773b6_1595142175.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی باسئوس مدل Motion Sensing SW

دسته بازی باسئوس مدل Motion Sensing SW
دسته بازی باسئوس مدل Motion Sensing SW
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119396818.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی بی سیم مدل A-038

دسته بازی بی سیم مدل A-038
دسته بازی بی سیم مدل A-038
۳۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119520162.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرمان بازی مدل Fly Eagle

فرمان بازی مدل Fly Eagle
فرمان بازی مدل Fly Eagle
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/944525.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی ونوس بی سیم مدل PV-GV2014

دسته بازی ونوس بی سیم مدل PV-GV2014
دسته بازی ونوس بی سیم مدل PV-GV2014
۳۱۸,۰۰۰
٪۱۵
۲۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3438928.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی مایکروسافت مدل x17-1544-03 مناسب برای ایکس باکس 360 و ویندوز

دسته بازی مایکروسافت مدل x17-1544-03 مناسب برای ایکس باکس 360 و ویندوز
دسته بازی مایکروسافت مدل x17-1544-03 مناسب برای ایکس باکس 360 و ویندوز
۳۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/99fad92c1e1ac03f29ae7ae7e1f988583414accd_1605962899.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی PubG ممو مدل AK66 به همراه آستین کنترل کننده انگشت

دسته بازی PubG ممو مدل AK66 به همراه آستین کنترل کننده انگشت
دسته بازی PubG ممو مدل AK66 به همراه آستین کنترل کننده انگشت
۱۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2e5c320fd2cd8e562377d605599b4f1fc87755a8_1599140536.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی یوکام مدل UC-js704s2 بسته دو عددی

دسته بازی یوکام مدل UC-js704s2 بسته دو عددی
دسته بازی یوکام مدل UC-js704s2 بسته دو عددی
۱۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dda3395e87d5b7734fa72287f673f1885c24f104_1601457891.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی آیپگا مدل PG-9118

دسته بازی آیپگا مدل PG-9118
دسته بازی آیپگا مدل PG-9118
۸۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c55ce107de6576469c3098b24e87b0cb179ff6ce_1594198636.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی ونوس مدل PV-G222 بسته 2 عددی

دسته بازی ونوس مدل PV-G222 بسته 2 عددی
دسته بازی ونوس مدل PV-G222 بسته 2 عددی
۲۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2582033.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کنترل از راه دور مدل qoilo

کنترل از راه دور مدل qoilo
کنترل از راه دور مدل qoilo
۱۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119812831.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی PUBG مدل E30

دسته بازی PUBG مدل E30
دسته بازی PUBG مدل E30
۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/211657db341de6674400c37fc9cb54c74ffbedce_1596002005.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرمان و پدال بازی تراستمستر مدل T300RS GT Edition

فرمان و پدال بازی تراستمستر مدل T300RS GT Edition
فرمان و پدال بازی تراستمستر مدل T300RS GT Edition
۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3592971.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی پی-نت مدل G.P.X5

دسته بازی پی-نت مدل G.P.X5
دسته بازی پی-نت مدل G.P.X5
۲۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8f0a1a8a431a1bd3145588e3ab09cc74f449012e_1601191594.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی مچر مدل MR-56 بسته 2 عددی

دسته بازی مچر مدل MR-56 بسته 2 عددی
دسته بازی مچر مدل MR-56 بسته 2 عددی
۱۶۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e7417062ec53e1e21c2f8f58d57e5004f93b1e59_1596431327.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته دنده بازی تراستمستر مدل TH8A

دسته دنده بازی تراستمستر مدل TH8A
دسته دنده بازی تراستمستر مدل TH8A
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/67669598d7fbd6ed7981daaabfd9b93531db38de_1596447220.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته و اهرم گاز تراستمستر مدل HOTAS WARTHOG

دسته و اهرم گاز تراستمستر مدل HOTAS WARTHOG
دسته و اهرم گاز تراستمستر مدل HOTAS WARTHOG
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8ed0267564b4384c067c4716cadce2ccb6058371_1599138336.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی ونوس مدل PV-G211

دسته بازی ونوس مدل PV-G211
دسته بازی ونوس مدل PV-G211
۱۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/24111caebe53b1698412008cbb5eb4cea7a034a8_1607199459.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی ونوس مدل PV-G223 بسته 2 عددی

دسته بازی ونوس مدل PV-G223 بسته 2 عددی
دسته بازی ونوس مدل PV-G223 بسته 2 عددی
۲۹۳,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/78ddc1430fca43d2665bb8d81fc243f5262f9ac8_1603042615.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی مدل C16

دسته بازی مدل C16
دسته بازی مدل C16
۴۹۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2180732.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی شوک دار اکسل مدل X-109

دسته بازی شوک دار اکسل مدل X-109
دسته بازی شوک دار اکسل مدل X-109
۱۲۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2443048.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی شوک دار اکسل مدل X-202 بسته 2 عددی

دسته بازی شوک دار اکسل مدل X-202 بسته 2 عددی
دسته بازی شوک دار اکسل مدل X-202 بسته 2 عددی
۲۲۴,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2843994.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دسته بازی PUBG Fortinite پاوان مدل L1R1-T2

دسته بازی PUBG Fortinite پاوان مدل L1R1-T2
دسته بازی PUBG Fortinite پاوان مدل L1R1-T2
۳۵,۰۰۰ تومان