بررسی لیست بهترین دوربین های تحت شبکه

به اشتراک بگذارید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4884115.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سیستم امنیتی حفاظتی دوربین مداربسته و دزدگیر بیسیم هگزا مدل smarthome

سیستم امنیتی حفاظتی دوربین مداربسته و دزدگیر بیسیم هگزا مدل smarthome
سیستم امنیتی حفاظتی دوربین مداربسته و دزدگیر بیسیم هگزا مدل smarthome
۵۷۹,۸۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119477476.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین تحت شبکه شیائومی مدل MJSXJ05CM Global

دوربین تحت شبکه شیائومی مدل MJSXJ05CM Global
دوربین تحت شبکه شیائومی مدل MJSXJ05CM Global
۹۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111553611.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین مداربسته تحت شبکه بی سیم مدل XP-219

دوربین مداربسته تحت شبکه بی سیم مدل XP-219
دوربین مداربسته تحت شبکه بی سیم مدل XP-219
۵۳۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120958818.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سیستم امنیتی آنالوگ آی تی آر مدل DK1_2R28_2D28_411

سیستم امنیتی آنالوگ آی تی آر مدل DK1_2R28_2D28_411
سیستم امنیتی آنالوگ آی تی آر مدل DK1_2R28_2D28_411
۳,۵۲۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120105799.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین مداربسته بولت داهوا مدل HFW1200TP

دوربین مداربسته بولت داهوا مدل HFW1200TP
دوربین مداربسته بولت داهوا مدل HFW1200TP
۵۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112859061.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سیستم امنیتی مداربسته مدل HV-908P

سیستم امنیتی مداربسته مدل HV-908P
سیستم امنیتی مداربسته مدل HV-908P
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112144807.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین مداربسته آنالوگ مدل AOP-HDB320A

دوربین مداربسته آنالوگ مدل AOP-HDB320A
دوربین مداربسته آنالوگ مدل AOP-HDB320A
۲۰۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3c31855ea54d90b777de6ff80a82c06ebbb1f251_1604944147.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل MJSXJ02HL Global

دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل MJSXJ02HL Global
دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل MJSXJ02HL Global
۷۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1fcecb2d2d6ee512f45a94a72351c1dd7b28a688_1606021831.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل MJSXJ05CM HD

دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل MJSXJ05CM HD
دوربین مداربسته تحت شبکه شیائومی مدل MJSXJ05CM HD
۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b8d1a1506f32d8150efc2b4dc6a100fe5d21c909_1604952873.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین مداربسته تحت شبکه مدل HD-001

دوربین مداربسته تحت شبکه مدل HD-001
دوربین مداربسته تحت شبکه مدل HD-001
۲۳۵,۰۰۰
٪۲۰
۱۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2398657.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین بی سیم تحت شبکه 360 درجه مدل VR-V380

دوربین بی سیم تحت شبکه 360 درجه مدل VR-V380
دوربین بی سیم تحت شبکه 360 درجه مدل VR-V380
۶۵۵,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3531819.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-T110-P

دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-T110-P
دوربین مداربسته آنالوگ هایلوک مدل THC-T110-P
۲۹۴,۰۰۰
٪۶
۲۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3557046.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین تحت شبکه نتیس مدل SEK204

دوربین تحت شبکه نتیس مدل SEK204
دوربین تحت شبکه نتیس مدل SEK204
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121127511.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین تحت شبکه بلورمز مدل A31

دوربین تحت شبکه بلورمز مدل A31
دوربین تحت شبکه بلورمز مدل A31
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e7cb6ff22d9a194fed4a13a25c2738ad515edf43_1600107396.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین مدار بسته آنالوگ مدل 208c

دوربین مدار بسته آنالوگ مدل 208c
دوربین مدار بسته آنالوگ مدل 208c
۱۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/967c722efba00a4142e25b311ddda5e9039b1e5e_1593581428.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین تحت شبکه ترندنت مدل TV IP430PI

دوربین تحت شبکه ترندنت مدل TV IP430PI
دوربین تحت شبکه ترندنت مدل TV IP430PI
۲۵,۵۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2321286.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین مداربسته دام داهوا مدل HDW1200EMPA

دوربین مداربسته دام داهوا مدل HDW1200EMPA
دوربین مداربسته دام داهوا مدل HDW1200EMPA
۶۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/080778ee89f07e5b423ed64abc098a5341a38488_1605592932.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین مداربسته تحت شبکه برایتون مدل 7832P3

دوربین مداربسته تحت شبکه برایتون مدل 7832P3
دوربین مداربسته تحت شبکه برایتون مدل 7832P3
۹۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/91673044469662a4834a70d1ce0fa57f81aa4e8c_1594838808.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین مداربسته آنالوگ مدل MC54-AN

دوربین مداربسته آنالوگ مدل MC54-AN
دوربین مداربسته آنالوگ مدل MC54-AN
۱۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119086966.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین بی سیم تحت شبکه مدل V380 پانوراما

دوربین بی سیم تحت شبکه مدل V380 پانوراما
دوربین بی سیم تحت شبکه مدل V380 پانوراما
۵۲۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/62a928912608046c28a309d2ec170a8e93793cf3_1605256200.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین مداربسته آنالوگ کانکت مدل Cn-111

دوربین مداربسته آنالوگ کانکت مدل Cn-111
دوربین مداربسته آنالوگ کانکت مدل Cn-111
۵۸۰,۰۰۰
٪۲۰
۴۶۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113360753.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ضبط کننده ویدیویی مداربسته آنالوگ داهوا مدل XVR-5104-X1

ضبط کننده ویدیویی مداربسته آنالوگ داهوا مدل XVR-5104-X1
ضبط کننده ویدیویی مداربسته آنالوگ داهوا مدل XVR-5104-X1
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114766215.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین مدار بسته آنالوگ الکاو مدل EC-AHD-270-2MP بسته 8 عددی

دوربین مدار بسته آنالوگ الکاو مدل EC-AHD-270-2MP بسته 8 عددی
دوربین مدار بسته آنالوگ الکاو مدل EC-AHD-270-2MP بسته 8 عددی
۲,۳۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111189257.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین تحت شبکه شیائومی مدل MI MJSXJ02CM

دوربین تحت شبکه شیائومی مدل MI MJSXJ02CM
دوربین تحت شبکه شیائومی مدل MI MJSXJ02CM
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115040284.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین مدار بسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16C0T-IRP

دوربین مدار بسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16C0T-IRP
دوربین مدار بسته آنالوگ هایک ویژن مدل DS-2CE16C0T-IRP
۵۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118097178.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین مداربسته آنالوگ مدل DR-1820

دوربین مداربسته آنالوگ مدل DR-1820
دوربین مداربسته آنالوگ مدل DR-1820
۳۵۹,۵۵۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111540806.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سیستم امنیتی تحت شبکه ویدئوپارک مدل VP-4008

سیستم امنیتی تحت شبکه ویدئوپارک مدل VP-4008
سیستم امنیتی تحت شبکه ویدئوپارک مدل VP-4008
۱۸,۳۲۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/68c6167bb8bb8fe0e9baade5374ec8d814bd6a6e_1604746527.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین مداربسته تحت شبکه فوسکم مدل G4P

دوربین مداربسته تحت شبکه فوسکم مدل G4P
دوربین مداربسته تحت شبکه فوسکم مدل G4P
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116709009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین مداربسته آنالوگ کوچی مدل CU-P38

دوربین مداربسته آنالوگ کوچی مدل CU-P38
دوربین مداربسته آنالوگ کوچی مدل CU-P38
۲۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1289039.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیت خانه هوشمند دی-لینک مدل DCH-100KT

کیت خانه هوشمند دی-لینک مدل DCH-100KT
کیت خانه هوشمند دی-لینک مدل DCH-100KT
۲,۹۲۵,۰۰۰
٪۳۹
۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2374312.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین مداربسته گردان بی سیم اکستون مدل M6023Y

دوربین مداربسته گردان بی سیم اکستون مدل M6023Y
دوربین مداربسته گردان بی سیم اکستون مدل M6023Y
۵۹۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7f39c2ef227939a294c50fea4a11288c698538cf_1608113169.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین مداربسته تحت شبکه وایکان مدل VCN-HSD5222s

دوربین مداربسته تحت شبکه وایکان مدل VCN-HSD5222s
دوربین مداربسته تحت شبکه وایکان مدل VCN-HSD5222s
۲۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dd2d788fb9621dc36148ec23649ec4eaf06e0dff_1596540415.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل HFW1400DP

دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل HFW1400DP
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا مدل HFW1400DP
۹۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113361268.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ضبط کننده ویدیویی مداربسته آنالوگ داهوا مدل XVR-5232AN-X

ضبط کننده ویدیویی مداربسته آنالوگ داهوا مدل XVR-5232AN-X
ضبط کننده ویدیویی مداربسته آنالوگ داهوا مدل XVR-5232AN-X
۸,۵۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/196fc94e00a7a055f9f4ce93e551cceb3622f199_1604745104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین مداربسته تحت شبکه فوسکم مدل X2

دوربین مداربسته تحت شبکه فوسکم مدل X2
دوربین مداربسته تحت شبکه فوسکم مدل X2
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118981870.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین تحت شبکه ایی مدل 1080p Dome

دوربین تحت شبکه ایی مدل 1080p Dome
دوربین تحت شبکه ایی مدل 1080p Dome
۱,۸۰۰,۰۰۰
٪۳
۱,۷۴۹,۰۰۰ تومان